Edukačné prednášky

Na pracovných zasadaniach LySK sú pravidelne prezentované edukačné prednášky. Tie sú zamerané na liečbu a jej toxicitu, diagnostiku a kazuistiky z jednotlivých pracovísk týkajúce sa lymfoproliferatívnych ochorení.

Na tejto stránke máte možnosť si ich prezrieť.

Stiahnite si aktuálne Edukačné prednášky


Stiahnite si Power Point template LySK na prezentácie.

 

Sledujte novinky: