Info MZ

  • Vepesid – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Vepesid s platnosťou od 5.9.2018 – 31.3.2019 v indikácii liečby Hodgkinových a non-Hodgkinových lymfómov.
Dokument na stiahnutie

  • Blitzima – informácie o skupinovom povolení

Aktuálne povolenie pre terapeutické použitie lieku Blitzima s platnosťou od 11.2018 – 30.4.2019 v neschválenej indikácii lymfóm z plášťových buniek (MCL)
Dokument na stiahnutie

  • Bortezomib – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Bortezomib s platnosťou od 5.9.2018 – 31.3.2019 v neschválenej indikácii systémová amyloidóza z ľahkých reťazcov.
Dokument na stiahnutie

  • Mabthera – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Mabthera s platnosťou od 11.2018 – 30.4.2019 v neschválenej indikácii lymfóm z plášťových buniek (MCL)
Dokument na stiahnutie

  • Mabthera – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Mabthera s platnosťou od 7.8.2018 – 28.2.2019 v neschválenej indikácii B-NHL nízkeho stupňa malignity (lymfoplazmocytový lymfóm vrátane Walderstromovej makroglobulinémie, lymfóm marginálnej zóny mimouzlinový, uzlinový, splenický).
Dokument na stiahnutie

  • Levact – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Levact s platnosťou od 4.12.2018 – 30.6.2019 v indikácii
chronická lymfocytová leukémia (CLL)
Dokument na stiahnutie

  • Levact – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Levact s platnosťou od 4.12.2018 – 30.6.2019 v neschválenej indikácii relaps mnohopočetného myelómu (MM)
Dokument na stiahnutie

  • Levact – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Levact s platnosťou od 4.12.2018 – 30.6.2019 v neschválenej indikácii prvá línia liečby indolentných NHL v kombinácii s rituximabom
Dokument na stiahnutie

  • Bendamustine Glenmark – informácie o skupinovom povolení

Aktuálne povolenie pre liečivo Bendamustine Glenmark s platnosťou od 4.12. 2018 – 30.6.2019 v indikácii:
– relaps mnohopočetného myelómu, chronická lymfocytová leukémia (CLL) vo všetkých líniách a indolentné Non-Hodgkinove lymfómy v kombinácii s rituximabom v 1. línii
Dokument na stiahnutie

  • Bendamustine Sandoz – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Bendamustine Sandoz s platnosťou od 20.6. 2017 – 31.12.2017 v indikácii:
–  indolentné Non-Hodgkinove lymfómy v kombinácii s rituximabom v 1. línii
Dokument na stiahnutie

Sledujte novinky:


PRIPRAVUJEME
Lymfómové fórum 2018
23. – 24. marec 2018,
Bratislava
viac info...

Poukázanie 2% z daní

Podporte nás aj tento rok
2% resp. 3% z daní
viac info...