Info MZ

  • Levact – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Levact s platnosťou od 29.11. 2017 – 30.6.2018 v indikácii
chronická lymfocytová leukémia (CLL) a indolentné Non-Hodgkinove lymfómy v kombinácii s rituximabom v 1. línii
Dokument na stiahnutie

  • Mabthera – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Mabthera s platnosťou od 14.9.2017 – 31.3.2018 v neschválenej indikácii lymfóm z plášťových buniek
Dokument na stiahnutie

  • Bendamustine Glenmark – informácie o skupinovom povolení

Aktuálne povolenie pre liečivo Levact s platnosťou od 21.11. 2017 – 30.6.2018 v indikácii:
– chronická lymfocytová leukémia (CLL) vo všetkých liniách a indolentné Non-Hodgkinove lymfómy v kombinácii s rituximabom v 1. línii
Dokument na stiahnutie

  • Bendamustine Sandoz – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Levact s platnosťou od 20.6. 2017 – 31.12.2017 v indikácii:
–  indolentné Non-Hodgkinove lymfómy v kombinácii s rituximabom v 1. línii
Dokument na stiahnutie

 

 

Sledujte novinky: