Stratégia liečby

Princípy klasifikácie, diagnostiky a liečby malígnych lymfómov
Tretie, doplnené a prepracované vydanie, marec 2018:

Stratégie liečby malígnych lymfómov 2018

Princípy klasifikácie, diagnostiky a liečby malígnych lymfómov
Druhé, doplnené a prepracované vydanie, marec 2011:

Stratégie liečby malígnych lymfómov 2011

Stanoviská LySK
Stanovisko LySK k protónovej terapii
Stanovisko LySK k podávaniu vysokých dávok vitamínu C v onkológii

 

Sledujte novinky: