Stratégia liečby

Princípy klasifikácie, diagnostiky a liečby malígnych lymfómov
Druhé, doplnené a prepracované vydanie.

PDF na stiahnutie

Stanovisko LySK k protónovej terapii
Stanovisko LySK k podávaniu vysokých dávok vitamínu C v onkológii

 

Sledujte novinky: