Info MZ

 • Riximyo – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Riximyo s platnosťou od 1.1.2022 – 30.6.2022 v neschválenej indikácii B-NHL s nízkym stupňom malignity (lymfoplazmocytový lymfóm vrátane Walderstromovej makroglobulinémie, lymfóm marginálnej zóny mimouzlinový, uzlinový, splenický)
Dokument na stiahnutie

 • Riximyo – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Riximyo s platnosťou od 1.5.2022 – 31.10.2022 v neschválenej indikácii lymfóm z plášťových buniek (MCL).
Dokument na stiahnutie

 • Vepesid – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Vepesid s platnosťou od 10.1.2022 – 30.6.2022 v indikácii liečby Hodgkinových a non-Hodgkinových lymfómov.
Dokument na stiahnutie

 • Blitzima – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Blitzima s platnosťou od 1.5.2022 – 31.10.2022 v neschválenej indikácii chronická GVHD refraktérna na kortikosteroidy po alogénnej tkb.
Dokument na stiahnutie

 • Blitzima – informácie o skupinovom povolení

Aktuálne povolenie pre liečivo Blitzima s platnosťou od 1.5.2022 – 31.10.2022 v neschválenej indikácii Castlemanova choroba – 1. línia a relaps/progresia po 6 mesiacoch liečby.
Dokument na stiahnutie

 • Blitzima – informácie o skupinovom povolení

Aktuálne povolenie pre liečivo Blitzima s platnosťou od 1.5.2022 – 31.10.2022 v neschválenej indikácii lymfóm z plášťových buniek (MCL).
Dokument na stiahnutie

 • Blitzima – informácie o skupinovom povolení

Aktuálne povolenie pre liečivo Blitzima s platnosťou od 1.1.2022 – 30.6.2022 v neschválenej indikácii B-NHL s nízkym stupňom malignity (lymfoplazmocytový lymfóm vrátane Walderstromovej makroglobulinémie, lymfóm marginálnej zóny mimouzlinový, uzlinový, splenický).
Dokument na stiahnutie

 • Bortezomib – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Bortezomib s platnosťou od 10.1.2022 – 30.6.2022 v neschválenej indikácii primárna systémová amyloidóza z ľahkých reťazcov.
Dokument na stiahnutie

 • Mabthera – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Mabthera s platnosťou od 17.4.2019 – 31.10.2019 v neschválenej indikácii lymfóm z plášťových buniek (MCL).
Dokument na stiahnutie

 • Mabthera – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Mabthera s platnosťou od 27.2.2019 – 31.8.2019 v neschválenej indikácii B-NHL nízkeho stupňa malignity (lymfoplazmocytový lymfóm vrátane Walderstromovej makroglobulinémie, lymfóm marginálnej zóny mimouzlinový, uzlinový, splenický).
Dokument na stiahnutie

 • Levact – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Levact s platnosťou od 1.12.2021 – 31.5.2022 v neschválenej indikácii relaps mnohopočetného myelómu (MM), chronická lymfocytová leukémia (CLL) v pokročilej fáze a v rámci kombinovanej terapie a prvá línia liečby indolentných NHL v kombinácii s rituximabom.
Dokument na stiahnutie

 • Levact – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Levact s platnosťou od 4.12.2018 – 30.6.2019 v indikácii
chronická lymfocytová leukémia (CLL)
Dokument na stiahnutie

 • Levact – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Levact s platnosťou od 4.12.2018 – 30.6.2019 v neschválenej indikácii prvá línia liečby indolentných NHL v kombinácii s rituximabom
Dokument na stiahnutie

 • Bendamustine Glenmark – informácie o skupinovom povolení

Aktuálne povolenie pre liečivo Bendamustine Glenmark s platnosťou od 1.12.2021 – 31.5.2022 v indikácii:
– relaps mnohopočetného myelómu, chronická lymfocytová leukémia (CLL) v pokročilej fáze a v rámci kombinovanej terapie a prvá línia liečby indolentných NHL v kombinácii s rituximabom
Dokument na stiahnutie

 • Bendamustine Sandoz – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Bendamustine Sandoz s platnosťou od 20.6. 2017 – 31.12.2017 v indikácii:
–  indolentné Non-Hodgkinove lymfómy v kombinácii s rituximabom v 1. línii
Dokument na stiahnutie

Sledujte novinky:


PRIPRAVUJEME
Lymfómové fórum 2022
25. – 26. marec 2022
Park Inn by Radisson Danube, Bratislava
viac info...

Poukázanie 2% z daní

Podporte nás aj tento rok
2% resp. 3% z daní
viac info...