Info MZ

 • Riximyo – informácie o skupinovom povolení:

Indikácia: Difúzny veľkobunkový lymfóm B-pôvodu (DLBCL)
Platnosť povolenia: 1.8. – 31.12.2022
Dokument na stiahnutie

 • Riximyo – informácie o skupinovom povolení:

Indikácia: B-NHL s nízkym stupňom malignity (lymfoplazmocytový lymfóm vrátane Walderströmovej makroglobulinémie, lymfóm marginálnej zóny mimouzlinový, uzlinový, splenický)

Platnosť povolenia: 1.7. – 31.12.2022
Dokument na stiahnutie

 • Riximyo – informácie o skupinovom povolení:

Indikácia: Lymfóm z plášťových buniek MCL

Platnosť povolenia: 1.5. – 31.10.2022
Dokument na stiahnutie

 • Vepesid – informácie o skupinovom povolení:

Indikácia: Pokročilý predliečený ca ovária
Platnosť povolenia: 1.7. – 31.12.2022
Dokument na stiahnutie

 • Vepesid – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Vepesid s platnosťou od 10.1.2022 – 30.6.2022 v indikácii liečby Hodgkinových a non-Hodgkinových lymfómov.
Dokument na stiahnutie

 • Blitzima – informácie o skupinovom povolení:

Indikácia: Chronická GVHD refraktérna na kortikosteroidy po alogénnej tkb
Platnosť povolenia: 1.5. – 31.10.2022
Dokument na stiahnutie

 • Blitzima – informácie o skupinovom povolení:

Indikácia: Castlemanova choroba – 1. línia a relaps/progresia po 6 mesiacoch liečby
Platnosť povolenia: 1.5. – 31.10.2022
Dokument na stiahnutie

 • Blitzima – informácie o skupinovom povolení:

Indikácia: Lymfóm z plášťových buniek (MCL)
Platnosť povolenia: 1.5. – 31.10.2022
Dokument na stiahnutie

 • Blitzima – informácie o skupinovom povolení:

Indikácia: B-NHL s nízkym stupňom malignity (lymfoplazmocytový lymfóm vrátane Walderströmovej makroglobulinémie, lymfóm marginálnej zóny mimouzlinový, uzlinový, splenický)
Platnosť povolenia: 1.1. – 30.6.2022
Dokument na stiahnutie

 • Bortezomib – informácie o skupinovom povolení:

Indikácia: Primárna systémová amyloidóza z ľahkých reťazcov
Platnosť povolenia: 1.5. – 31.10.2022
Dokument na stiahnutie

 • Mabthera – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Mabthera s platnosťou od 17.4.2019 – 31.10.2019 v neschválenej indikácii lymfóm z plášťových buniek (MCL).
Dokument na stiahnutie

 • Mabthera – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Mabthera s platnosťou od 27.2.2019 – 31.8.2019 v neschválenej indikácii B-NHL nízkeho stupňa malignity (lymfoplazmocytový lymfóm vrátane Walderstromovej makroglobulinémie, lymfóm marginálnej zóny mimouzlinový, uzlinový, splenický).
Dokument na stiahnutie

 • Levact – informácie o skupinovom povolení:

Indikácia: Relaps mnohopočetného myelómu (MM), chronická lymfocytová leukémia (CLL) v pokročilej fáze a v rámci kombinovanej terapie a prvá línia liečby a relaps/refraktérna fáza indolentných NHL v kombinácii s rituximabom
Platnosť povolenia: 1.6. – 30.11.2022
Dokument na stiahnutie

 • Levact – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Levact s platnosťou od 4.12.2018 – 30.6.2019 v indikácii
chronická lymfocytová leukémia (CLL)
Dokument na stiahnutie

 • Levact – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Levact s platnosťou od 4.12.2018 – 30.6.2019 v neschválenej indikácii prvá línia liečby indolentných NHL v kombinácii s rituximabom
Dokument na stiahnutie

 • Bendamustine Glenmark – informácie o skupinovom povolení:

Indikácia: Relaps mnohopočetného myelómu, chronická lymfocytová leukémia (CLL) v pokročilej fáze a v rámci kombinovanej terapie a prvá línia liečby indolentných NHL v kombinácii s rituximabom
Platnosť povolenia: 1.6. – 30.11.2022
Dokument na stiahnutie

 • Bendamustine Sandoz – informácie o skupinovom povolení:

Aktuálne povolenie pre liečivo Bendamustine Sandoz s platnosťou od 20.6. 2017 – 31.12.2017 v indikácii:
–  indolentné Non-Hodgkinove lymfómy v kombinácii s rituximabom v 1. línii
Dokument na stiahnutie

Sledujte novinky:


PRIPRAVUJEME
Lymfómové fórum 2022
25. – 26. marec 2022
Park Inn by Radisson Danube, Bratislava
viac info...

Poukázanie 2% z daní

Podporte nás aj tento rok
2% resp. 3% z daní
viac info...