Lymfómová skupina

Vážení priatelia,

dovoľujeme si vás informovať, že Lymfómová skupina Slovenska, občianske združenie, so sídlom Kollárová 2, Martin 03659, IČO: 37982389, bola pre rok 2021 zaradená do registra prijímateľov, ktorý vedie Notárska komora SR, ako prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmu. Platitelia dane z príjmu, fyzické i právnické osoby, môžu pri plnení daňových povinností za zdaňovacie obdobie 2020 označiť Lymfómovú skupinu Slovenska ako prijímateľa podielu dane z príjmu.

Na stiahnutie:
Tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane
Tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov

Poukázanie 2% z daní
Podporiť nás však možete po celý rok poukázaním peňažných príspevkov na číslo účtu: IBAN SK2409000000000352732117

Lymfómová skupina Slovenska – LySK je profesionálnym interdisciplinárnym združením odborníkov, ktorí sa zaoberajú výskumom, diagnostikou a liečbou malígnych lymfómov. Lymfómová skupina sa začala formovať na zasadaní v októbri 2003 v Košiciach. Dňa 3.2.2006 bola skupina registrovaná Ministerstvom vnútra SR ako občianske združenie s názvom Lymfómová skupina Slovenskej republiky (LSSR). Prijatím nových stanov dňa 21.11.2009 sa názov občianskeho združenia zmenil na Lymfómová skupina Slovenska (LySK).

Nová korenšpondenčná adresa je: Klenova 1, Bratislava 83310.

Ciele združenia

Cieľom tohto združenia je v rámci SR:

  1. zabezpečiť evidenciu pacientov s ML
  2. zjednotiť diagnostické kritériá týchto oc horení a
  3. terapeutické postupy pri ich liečbe,
  4. zavádzať nové poznatky z oblasti diagnostiky a liečby ML do klinickej praxe,
  5. spoluorganizovať klinické štúdie,
  6. spolupracovať s podobne zameranými odbornými spoločnosťami a združeniami v zahraničí a
  7. podieľať sa na pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v tejto problematike.

Sledujte novinky:


PRIPRAVUJEME
Lymfómové fórum 2022
25. – 26. marec 2022
Park Inn by Radisson Danube, Bratislava
viac info...

Poukázanie 2% z daní

Podporte nás aj tento rok
2% resp. 3% z daní
viac info...