Lymfómové fórum 2014 – prednáš

Biológia a genetika agresívnych B-NHL

 

Biológia a patológia agresívnych lymfómov zo zrelých B-buniek
Autor: L. Plank (Martin)

L_Plank

DLBCL I

 

DLBCL- epidemiológia, vstupné vyšetrenia a prognostické faktory
Autor: V. Ballová (Bratislava)

V_Ballova

 Liečba DLBCL s nízkym rizikom
Autor: J. Hudeček (Martin)

J_Hudecek

Liečba DLBCL s vysokým rizikom
Autor: R. Pytlík (Praha, Česká republika)

R_Pytlik

Diagnostika a liečba  relabovaného a refraktérneho DLBCL
Autor: M. Ladická (Bratislava)

M_Ladicka


DLBCL I
I – špecifické situácie

 

Liečba DLBCL pacientov vo vyššom veku s komorbiditami
Autor: J. Jurkovičová (Košice)

J_Jurkovicova

 Liečba DLBCL pacientov v detskom veku
Autor: E. Bubanská (Banská Bystrica)

E_Bubanska

Primárny mediastinálny a iné extranodálne DLBCL
Autor: A. Vranovský (Bratislava)

A_Vranovsky

 

Iné agresívne B-NHL

 

Burkittov lymfóm, diagnostika a liečba
Autor: E. Králiková (Banská Bystrica)

E_Kralikova

“Double hit“ lymfómy
Autor: E. Mikušková (Bratislava)

E_Mikuskova

Primárne lymfómy CNS
Autor: M. Petrilák (Košice)

M_Petrilak

Horúce témy v liečbe DLBCL

 

Postavenie rádioterapie v liečbe DLBCL, kontroverzia „pre vs proti“
Auto : P. Dubinský (Košice) vs V.Ballová (Bratislava)

P_Dubinsky

CNS profylaxia pacientov s DLBCL, čo je nové?
Autor: A. Wild (Banská Bystrica)

A_Wild

 PET/CT v manažmente pacientov s agresívnymi B-NHL
Autor: P. Povinec (Bratislava)

P_Povinec

Nové lieky v liečbe DLBCL
Autor: A. Kafková (Košice)

A_Kafkova

 

 

 

PRIPRAVUJEME
Lymfómové fórum 2022
25. – 26. marec 2022
Park Inn by Radisson Danube, Bratislava
viac info...

Poukázanie 2% z daní

Podporte nás aj tento rok
2% resp. 3% z daní
viac info...