Pracoviská

Národný onkologický ústav

Adresa: Národný onkologický ústav
Klenová 1
833 10 Bratislava

Oddelenie lekárskej genetiky

Kontaktná osoba:

Ing. Martin Čermák
tel. č.: 02/593 78 388
email: martin.cermak@nou.sk

Bližšie informácie: https://www.nou.sk/oddelenie-lekarskej-genetiky

Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ

Kontaktná osoba:

Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., prednosta kliniky
tel. č.: 02/593 78 272
email: lubos.drgona@nou.sk

Bližšie informácie: https://www.nou.sk/klinika-onkohematologie-lfuk-a-nou

Onkologický ústav sv. Alžbety

Chemoterapeutická ambulancia III.

Adresa: Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava

Kontaktná osoba:

MUDr. Vanda Ušáková, PhD.
tel. č.: 02/322 49 259
email: vanda.usakova@ousa.sk

Bližšie informácie: http://www.ousa.sk/sk/klienti-a-pacienti/zoznam-ambulancii/_chemoterapeuticka-ambulancia-iii/d

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB
Transplantačná ambulancia I.

Adresa: Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
851 07 Bratislava, Petržalka

Kontaktná osoba:

Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
tel. č.: 02/686 72 510
email: hrubisko@pe.unb.sk

Bližšie informácie: http://www.unb.sk/klinika-hematologie-a-transfuziologie-lfuk-szu-a-unb/

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Klinika pediatrickej hematológie a onkológie

Adresa: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Námestie Ludvika Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica

Kontaktná osoba:

MUDr. Eva Bubanská, PhD., prednostka
tel. č.: 048/472 65 02, kl. 3402
email: eva.bubanska@dfnbb.sk

Bližšie informácie: http://www.detskanemocnica.sk/klinika-pediatrickej-onkologie-a-hematologie-szu

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Hematologické oddelenie

Adresa:  FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
Kontaktná osoba:

MUDr. Eva Králiková
tel. č.: 048/441 27 64, 27 62
email: ekralikova@nspbb.sk

Bližšie informácie: https://www.fnspfdr.sk/index.php/hematologicke-oddelenie

Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav patologickej anatómie

Adresa: Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave
Malá Hora 4A
036 01 Martin

Kontaktná osoba:

Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
tel. č.: 043/263 37 53
email: lukas.plank@jfmed.uniba.sk

Bližšie informácie: https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/vedecko-pedagogicke-pracoviska/kliniky-a-ustavy-v-zdravotnickom-zariadeni/ustav-patologickej-anatomie/historia/

Univerzitná nemocnica Martin

Klinika hematológie a transfúziológie
Hematoonkologická ambulancia

Adresa: Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59, Martin

Kontaktná osoba:

MUDr. Jan Hudeček, CSc.
tel. č.: 043/420 31 96
email: hudecek@unm.sk

Bližšie informácie: https://www.unm.sk/klinika-hematologie-transfuziologie#ambulance-168

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Oddelenie klinickej hematológie

Adresa: FNsP J. A. Reimana Prešov
Jána Hollého 14
081 81 Prešov

Kontaktná osoba:

MUDr. Jana Jurkovičová, primárka
tel. č.: 051/ 701 17 91
email: jurkovicova@fnsppresov.sk

Bližšie informácie: http://www.fnsppresov.sk/nemocnica/0298/

Univerzitná nemocnica Luisa Pasteura Košice

Klinika hematológie a onkohematológie
pracovisko Trieda SNP 1

Adresa: Univerzitná nemocnica Luisa Pasteura Košice
Trieda SNP 1
041 66 Košice

Kontaktná osoba:

MUDr. Milena Surová
tel. č.: 055/640 41 79, 055/640 26 66
email: milena.surova@unlp.sk

Bližšie informácie: http://www.unlp.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=112

Východoslovenský onkologický ústav, a. s.

Oddelenie klinickej onkológie

Adresa: Východoslovenský onkologický ústav, a. s.
Rastislavova 43
041 91 Košice

Kontaktná osoba:

MUDr. Martin Petrilák
tel. č.: 055/613 54 29
email: petrilak@vou.sk

Bližšie informácie: http://vou.sk/pracoviska/oddelenie-klinickej-onkologie/

Sledujte novinky:


PRIPRAVUJEME
Lymfómové fórum 2022
25. – 26. marec 2022
Park Inn by Radisson Danube, Bratislava
viac info...

Poukázanie 2% z daní

Podporte nás aj tento rok
2% resp. 3% z daní
viac info...