OUSA Heydukova BA

Onkologický ústav sv.Alžbety, Interná onkologická klinika

Oddelenie sa zaoberá :

  • liečbou solídnych nádorov
  • lliečbou lymfoproliferatívnych ochorení:
    Hodgkinov lymfóm, Nonhodgkinove lymfómy agresívne a indolentné, Myelóm (sporadicky)
  • CLL

Adresa:

Onkologický ústav sv.Alžbety
Heydukova 10
812 50 Bratislava

Kontakty:

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
prednosta
tel.: 02 59249 272
e-mail: sspanik@ousa.sk

MUDr. D. Sorkovská
primár
tel.: 02 59249 258
e-mail: dsorkov@ousa.sk


MUDr. Iveta Andrezalová
tel.: 02 59249- 295,-476
e-mail: ivochyan@ousa.sk

MUDr. Vanda Ušáková
tel.: 02 59249 476
e-mail: vusakova@ousa.sk

 

Lekári:
MUDr. Barbora Búbelová
MUDr. Klaudia Gočárová
MUDr. Lýdia Heľpianska CSc.
MUDr. Mária Krasňanová
MUDr. Peter Zuzák

Ambulancie internej kliniky

Ambulantní lekári:


Prim. MUDr. Mikulová Milada
tel.: 02 – 592 49 229


MUDr. Mravcová Mária
tel.: 02 – 592 49 584


MUDr. Skultétyová Marta
tel.:02 – 592 49 467

 

 

Iné – praktické rady pre pacientov:

Objednávanie pacientov:

Pacietntov objednávame na základe telefonickej dohody s prednostom alebo primárkou nášho oddelenia alebo po odoslaní pacienta (s výmenným lístkom od lekára) na niektorú z našich ambulancií.
Potrebné údaje :
Histologický nález, meno patológa ktorý určil diagnózu, stručnú anamnézu pacienta, lokalita z ktorej bola vykonaná biopsia, KO, základné laboratórne parametre vrátane hodnoty LDH, výsledky zobrazovacích vyšetrení + základné údaje o pacientovi (R.č., číslo poisťovne).

PRIPRAVUJEME
Lymfómové fórum 2019
15. – 16. marec 2019,
Bratislava
viac info...

Poukázanie 2% z daní

Podporte nás aj tento rok
2% resp. 3% z daní
viac info...