JLF UK a MFN Martin

Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a MFN

Oddelenie sa zaoberá diagnostikou a liečbou všetkých typov lymfoproliferatívnych ochorení:

Hodgkinov lymfóm, Nonhodgkinove lymfómy agresívne a indolentné (včítane CLL, myelomu, FL, DLBCL, lymfoblastický lymfóm).
Pracovisko má jednotku intenzívnej hematologickej starostlivosti a poskytuje autológnu transplantáciu krvotvorných hemopoetických buniek z periférnej krvi.

Členenie oddelenia:

  • Hematoonkologická ambulancia
  • lôžkové oddelenie kliniky
  • diagnostický úsek kliniky

Iné – praktické rady pre pacientov:

Objednávanie pacientov:
Na základe telofonickéj dohody s niektorým z lekárov na uvedených telefónnych číslach.
Potrebné údaje:
histologický nález, meno patológa, ktorý určil diagnózu z akého miesta bola biopsia robená, základné laboratórne parametre, hodnoty LDH, stručná anamnéza ťažkostí pacienta, výsledky zobrazovacích vyšetrení, RČ, číslo poisťovne.

Adresa:

Klinika hematológie a transfúziológie
JLF UK a MFN
Kollárova 2
036 59 Martin
Tel.fax: 043 4132061
e-mail: hema@jfmed.sk

Kontakty:

prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc
prednosta KHaT MFN
tel.: 043/4203 223
e-mail: kubisz@jfmed.uniba.sk

MUDr. Ján Hudeček, CSc
primár KHaT MFN
tel.: 043/4203 482
e-mail: jan.hudecek@stonline.sk

 

Lekári Tel. Email

MUDr. Chudej Juraj 043/4203 842,- 843,-834,-196, 0905/920 422, durochudej@pobox.sk
MUDr. Flochová Emília 043/4203 891,-519, 0908/439882, flochova@mfn.sk
MUDr. Plameňová Ivana 043/4203 842,-843,-806, 0905/927 546, plamenova@pobox.sk
MUDr. Váleková Ľubica 043/4203 891,-196, 0948/015758, valekova@mfn.sk

PRIPRAVUJEME
Lymfómové fórum 2019
15. – 16. marec 2019,
Bratislava
viac info...

Poukázanie 2% z daní

Podporte nás aj tento rok
2% resp. 3% z daní
viac info...