KHT LFUK Petržalka

Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP v Bratislave, pracovisko Petržalka

Klinika hematologie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP Bratislava poskytuje hematologické a transfuziologické služby v dvoch základných rovinách, rutinný servis a súčasne vysokošpecializovanú liečebnopreventívnu starostlivosť spolu s vedecko-výskumnými a vzdelávacími aktivitami. Pacientami kliniky sú predovšetkým chorí s leukémiami, myelo a lymfoproliferatívnymi ochoreniami a poruchami zrážania krvi, ťažkým zlyhaním krvotvorby a autoimúnne podmienenými cytopéniami, ktorí sa podrobujú, vďaka širokému odbornému zázemiu pracoviska, najmodernejšej liečbe, vrátane transplantácie krvotvorných buniek.
Klinika zohráva vedúcu a priekopnícku úlohu v odbore v SR, je sídlom Národného hemofilického centra, Národného registra dobrovoľných darcov kostnej drene a Transplantačného centra kostnej drene s celoslovenskou pôsobnosťou pre súrodenecké transplantácie a transplantácie od nepríbuzných dobrovoľných darcov. Na pracovisku sa uskutočnilo už viac ako 270 transplantácií, ktorých úspešnosť zodpovedá výsledkom dosahovaným na zahraničných pracoviskách a dokumentuje vysokú úroveň tímovej práce.
Ako prejav uznania odborných kvalít je možno hodnotiť rad ocenení, ktoré za svoje výsledky a za svoju prednáškovú a publikačnú činnosť získali pracovníci kliniky ako aj zvolenie 7 lekárov KHaT do 15 členného výboru Slovenskej hematologickej a transfuziologickej spoločnosti SLS. Rovnako aj skutočnosť, že na KHaT pôsobí hlavný odborník MZ SR pre transplantáciu krvotvorných buniek a krajský odborník pre hematológiu

Štruktúra pracoviska:

Laboratórno-diagnostické oddelenie:
vykonáva klinické a laboratórne hematologické vyšetrenia a monitorovanie pri intenzívnych liečebných postupoch

 • laboratórium rutinnej hematológie
 • laboratórium rutinnej a špeciálnej hemostazeológie
 • laboratórium rutinnej a špeciálnej cytomorfológie
 • tlaboratórium pre statimové vyšetrenia a pohotovostnú službu
 • laboratórium imunohematologické
 • laboratórium špeciálnej imunohematológie
 • laboratórium imunológie trombocytov a leukocytov
 • laboratórium molekulových vyšetrovacích metód HLA
 • úsek kontroly kvality
 • úsek tkanivových kultúr


Oddelenie klinickej hematológie (OKH)

poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť

Národné hemofilické centrum

 • Ambulantný úsek
 • Jednotka intenzívnej hematologickej starostlivosti
 • Transplantačné centrum


Transfuziologické oddelenie:

zaoberá sa problematikou darcov krvotvorných buniek, odbermi a spracovaním štepov krvotvorných buniek, vyšetrovaním kompatibility a racionálnym využitím krvných prípravkov.

 • krvná banka
 • expedícia
 • laboratórium na vyšetrovanie skúšok kompatibility a pohotovostnú službu
 • úsek aferéz (cytaferézy a fotoforézy)
 • úsek kryokonzervácie a spracovania štepu krvotvorných buniek
 • dusíkové hospodárstvo, skladovanie štepov krvotvorných buniek
 • úsek skladovania krvných prípravkov
 • úsek kontroly kvality

Národný register dobrovoľných darcov kostnej drene (NRDKD)

Iné – praktické rady pre pacientov:

Dopravné spojenie – MHD
Autobusy č. 59, 99 – zastávka Nemocnica Antolská
Autobusy č. 98, 92 – zastávka Ľubovnianska

Parkovanie
V okolí areálu nemocnice je vybudované množstvo parkovacích miest, v prevádzke je aj 2-podlažné parkovisko s prístupom z Antolskej ulice. Po 08:00 hod. sú len obmedzené možnosti.

Adresa:

Klinika hematológie a transfuziológie
FNsP Bratislava
Nem.Sv.Cyrila a Metoda
Antolská 11
Bratislava 851 07

Kontakty:

Doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD
prednosta
tel.: 02/68673580
e-mail: mistrik@npba.sk

MUDr. Eva Demečková
primárka OKH
Tel.: 02/68673583
e-mail: demeckova@npba.sk


MUDr. Marcela Skraková
primárka LDO
Tel.: 02/68672940
e-mail: skrakova@npba.sk


MUDr.Eva Bojtárová,PhD.
vedúca transplantačného centra
Tel:02/68672727
e-mail.: bojtarova@npba.sk


Viera Jarolíková
vrchná sestra
tel.: 02/68672640

 

Lekári Tel. Email

MUDr. Dana Horváthová, 02/68672934, horvathova@npba.sk
MUDr. Denisa Jankovičová, 02/68672934, Jankovicova@npba.sk
MUDr. Katarína Masárová,02/68672150, masarova@npba.sk
Doc. MUDr. Angelika Bátorová, 02/68673341, batorova@npba.sk
MUDr. Antónia Hatalová, 02/68672959, Hatalova@npba.sk
MUDr. Katarína Richterová, 02/68672935, Richterova.katarina@gmail.com
MUDr. Daniela Pavlíková, 02/68672625, pavlikova@npba.sk
MUDr. Zdenka Štefániková, 02/68672501, stefanikova@npba.sk

Hematologické oddelenie: 02/68672634
Hematologická JIS, transplantačná jednotka: 02/68672656
Ambulancia: 02/68672935, 02/68672510, 02/68672501, 02/68672959

 

PRIPRAVUJEME
Lymfómové fórum 2019
15. – 16. marec 2019,
Bratislava
viac info...

Poukázanie 2% z daní

Podporte nás aj tento rok
2% resp. 3% z daní
viac info...