NOU Klenová

Oddelenie onkohematológie 1 a 2(OOH), Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Národný onkologický ústav

Oddelenie sa zaoberá liečbou:
  • lymfoproliferatívnych ochorení:
    Hodgkinov lymfóm, Nonhodgkinove lymfómy agresívne a indolentné, lymfoblastický lymfom, Burkittov lymfóm, akútne lymfoblastové leukémie, myelóm, CLL
  • myeloproliferatívnych ochorení:
    Akútne myeloblastové leukémie, chronické myeloidné leukémie, myelodysplázi

Oddelenie je úzko prepojené s transplantačnou jednotkou pre autológnu a allogénnu transplantáciu periférnych kmeňových buniek či kostnej drene.

Iné – praktické rady pre pacientov:

Objednávanie pacientov:
Na základe telofonickéj dohody s niektorým z lekárov na uvedených telefónnych číslach
Potrebné údaje podľa diagnózy:
Cytologický alebo histologický nález, meno odborného lekára alebo patológa, ktorý určil diagnózu z akého miesta bola biopsia robená, základné laboratórne parametre, hodnoty LDH, stručná anamnéza ťažkostí pacienta, výsledky zobrazovacích vyšetrení, RČ, číslo poisťovne.

Adresa:

Národný Onkologický ústav
Oddelenie onkohematológie 1 resp. 2
Klenová 1
833 10 Bratislava

Kontakty:

Lôžková časť OOH 1, 4. poschodie, t.č. 02/59 378 272
Lôžková čas
ť OOH 2, 3. poschodie, t.č. 02/59 378 105
Ambulantná časť
OOH 1, 2. poschodie, t.č. 02/59 378 139,- 536,- 136
Ambulantná časť
OOH 2, 1. poschodie, t.č. 02/59 378 490,- 109

Doc. MUDr.Ľ. Drgoňa, CSc.,
prednosta kliniky

tel.: 02 59378 -272, -536, -171
e-mail: lubos.drgona@nou.sk

MUDr.A. Vranovský, PhD,
primár OOH 1
tel.: 02 59378 -272, -139, -189
e-mail: andrej.vranovsky@nou.sk


MUDr. V. Ballová,
sekundárny lekár OOH 1
tel.: 02 59378 -272, -139, -357
e-mail: veronika.ballova@nou.sk

MUDr.R. Greksák,
sekundárny lekár OOH 1
tel.: 02 59378 -272, -189, -536
e-mail: radoslav.greksak@nou.sk


MUDr.M. Ladická,
sekundárny lekár OOH 1
tel.: 02 59378 -272, -171, -357
e-mail: ladicka@nou.sk

MUDr. Ľ. Demitrovičová,
primár OOH 2
tel.: 02 59378 -490, -105, -159
e-mail: ludmila.demitrovicova@nou.sk


MUDr. E. Mikušková,
sekundárny lekár OOH 2
tel.: 02 59378 -109, -105, -159
e-mail: eva.mikuskova@nou.sk

MUDr. I. Oravcová,
sekundárny lekár OOH 2
tel.: 02 59378 -109, -105, -159
e-mail: iveta.oravcova@nou.sk 

 

PRIPRAVUJEME
Lymfómové fórum 2019
15. – 16. marec 2019,
Bratislava
viac info...

Poukázanie 2% z daní

Podporte nás aj tento rok
2% resp. 3% z daní
viac info...