OOG Klenová

Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav

Oddelenie sa zaoberá diagnostikou:

Lymfómov, akútnych a chronických leukémií, myeloproliferatívnych neoplázií , solídnych tumorov a dedičných nádorových syndrómov

Iné – praktické rady pre pacientov:

Kostná dreň:

  • skúmavku (pre cytogenetické a FISH vyšetrenie )odobrať do heparínom prepláchnutej striekačky a preniesť do skúmavky s rozmrazeným odberovým médiom, ktoré si treba vyžiadať na oddelení genetiky. Zabezpečiť okamžitý transport.
  • skúmavku (na molekulovo-genetické vyšetrenie) odobrať do roztoku K3 EDTA . Zabezpečiť okamžitý transport.


Periférna krv:

  • skúmavku (pre cytogenetické a FISH vyšetrenie ) 5ml periférnej krvi do heparinizovanej striekačky
  • skúmavku (na molekulovo-genetické vyšetrenie) do roztoku K3 EDTA (množstvo dané objemom skúmavky, min. 3ml)


Tkanivo – uzlina:

  • skúmavka: 1-3 cm nádorového tkaniva do suchej skúmavky (FISH vyšetrenie)
  • skúmavka: 1-3 cm nádorového tkaniva do skúmavky s roztokom K3 EDTA (molekulovo-genetické vyšetrenie)

 

Zabezpečiť aby boli vzorky pred transportom a počas transportu uskladnené pri 2-8°C.

Adresa:

Oddelenie lekárskej genetiky
Národný onkologický ústav
Klenová 1
833 10 Bratislava

Kontakty:

MUDr. Lucia Copáková
primárka
tel: 02-59378-581

Mgr. Mária Matúšková
vedúca laborantka
tel: 02-59378-384

 

Laboratórna diagnostika lymfómov:

Vyšetrenie konvenčnou cytogenetikou
RNDr. Rastislav Ružbacký
tel: 02-59378-617

Vyšetrenie FISH a mFISH
Ing. Martin Čermák
tel: 02-59378-388


Vyšetrenie FISH a mFISH
Mgr. Alena Žákovičová
tel: 02-59378-388

Vyšetrenie arrayCGH
RNDr. Imrich Hikkel, PhD
tel: 02-59378-146


Vyšetrenie CLL
Mgr. Michaela Leitnerová
tel: 02-59378-146

Vyšetrenie CLL
Mgr. Barbora Piačková
tel: 02-59378-146


Vyšetrenie DNA/RNA diagnostiky
Mgr. Michaela Leitnerová
tel: 02-59378-146

 

 

 

 

 

PRIPRAVUJEME
Lymfómové fórum 2019
15. – 16. marec 2019,
Bratislava
viac info...

Poukázanie 2% z daní

Podporte nás aj tento rok
2% resp. 3% z daní
viac info...