SZU v DFNsP Banská Bystrica

Klinika pediatrickej onkológie a hematológie

pôsobí ako jedno z troch Centier detskej onkológie v Slovenskej republike s pôsobnosťou prevažne pre pacientov so stredoslovenského regiónu
je súčasťou regionálneho centra pre hemostázu a trombózu

Odborné zameranie pracoviska:

    • Diagnostika, liečba a dispenzarizácia hematologických ochorení:

– zhubných: leukémie, lymfómy, histiocytové ochorenia
– nezhubných: poruchy krvotvorby, anémie, leukopénie, poruchy trombocytov a krvného zrážania, lymfadenopatie……

  • Diagnostika, liečba a dispenzarizácia onkologických ochorení – solídnych nádorov – spektrum diagnóz detského detského a adolescentného veku (vek 0 – 19 rokov)

Iné – praktické rady pre pacientov:

Objednávanie pacientov

Hematologická ambulancia: 048 472 65 09 (42): utorok, streda, piatok
Onkologická ambulancia: 048 472 65 09 (42). pondelok, utorok, štvrtok

Preklady na lôžkové oddelenie KPOH: kontakt.:

prednosta 048 472 65 02 (09)
primár 048 472 65 35 (42)
v službe: službukonajúci lekár 048 472 65 35 (61)
Na KPOH sa odosielajú deti už s podozrením na zhubné ochorenie. Akýkoľvek odklad z dôvodu nedokončenej diagnostiky v odosielajúcom zariadení je neprípustný pre riziko progresie ochorenia.

Adresa:

Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica

Kontakty:

MUDr. Eva Bubanská, PhD, h.doc.
prednosta
tel.: 048 472 65 02 (09)
e-mail: ebubanska@dfnbb.sk

MUDr. Pavel Bician
primár
tel.: 048 472 65 35 (42)
e-mail: pbician@dfnbb.sk

 

Lekári Tel. Email

MUDr. Terézia Stančoková, 048 472 65 09 (35), tstancokova@dfnbb.sk
MUDr. Peter Mesár, 048 472 65 35 (61), pmesar@dfnbb.sk
MUDr. Ivana Fedoráková, 048 472 65 35 (61), ifedorakova@dfnbb.sk
MUDr. Lucia Žilinčanová, 048 472 65 35 (61), lzilincanova@dfnbb.sk

 

PRIPRAVUJEME
Lymfómové fórum 2019
15. – 16. marec 2019,
Bratislava
viac info...

Poukázanie 2% z daní

Podporte nás aj tento rok
2% resp. 3% z daní
viac info...