Východoslovenský onkologický ústav a.s.

Východoslovenský onkologický ústav a.s., Klinika rádioterapie a onkológie Rastislavova 43, Košice 

Klinika rádioterapie a onkológie poskytuje diagnostiku a liečbu lymfoproliferatívnych ochorení a solídnych nádorov. Klinika vznikla v roku 1951 ako súčasť Fakultnej nemocnice L.Pasteura v Košiciach. Od roku 2006 je súčasťou Východoslovenského onkologického ústavu a.s. Medzi ďalšie oddelenia ústavu patrí oddelenie onko-ORL a oddelenie onko-gynekológie.

Členenie kliniky:

  • 4 chemoterapeutické ambulancie
  • 3 rádioterapeutické ambulancie
  • lôžkové oddelenie (55 chemoterapeutických lôžok, 57 radioterapeutických lôžok)

Klinika sa zaoberá :

  • liečbou solídnych nádorov
  • liečbou lymfoproliferatívnych ochorení: Morbus Hodgkin
    Nonhodgkinové lymfómy agresívne a indolentné
  • vedecko-výskumnou čonnosťou
  • vzdelávacou činnosťou

Terapeutické možnosti:

komplexná ambulantná a ústavná zdravotná starostlivosť pacientom s onkologickým ochorením. chemoterapia, rádioterapia, liečba monoklonálnymi protilátkami, liečba rastovými faktormi G-CSF, antibiotická liečba, aplikácia krvných derivátov, imunomodulačná liečba, aplikácia koncentrátov koagulačných faktorov, antitrombotická a antikoagulačná liečba a iné.

Výskumná, vzdelávacia a školiaca činnosť:

Klinika sleduje nové trendy diagnostiky a liečby, je aktívne zapojená do medzinárodných klinických štúdií, medzinárodných projektov v rámci vedecko-výskumnej činnosti. Prezentuje vlastné skúsenosti a výsledky, je školiacim pracoviskom pregraduálneho aj postgraduálneho vzdelávania. Spolupracuje s ďalšími zdravotníckymi, akademickými a vedeckými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.

Adresa:

Východoslovenský onkologický ústav a.s.,
Klinika rádioterapie a onkológie
Rastislavova 43
Košice

Kontakty:

Generálny riaditeľ VOÚ a.s.
MUDr. Nataša Džunková

sekretariát kliniky: 055/6152519
fax: 055/6152519
www.vou.sk
E-mail: sekretariat@vou.sk

Klinika rádioterapie a onkológie

 

 

Lôžkové oddelenie rádioterapie a onkológie

Lekári Tel.:

MUDr. Jana Jankurová 055/6152501
MUDr. Martin Petrilák 055/6152501
MUDr. Jana Pisáková
MUDr. Monika Vargová-Egryová 055/6152501, 055/6152501
MUDr. Valér Kováč, PhD 055/6152504
MUDr. Zuzana Pribulová 055/6152512
MUDr. Eleonóra Pihuríková
MUDr. Eva Šlachtová
MUDr. Katarína Belanová 055/6152112, 055/6152512, 055/6152123
MUDr. Natália Janičková 055/6152123
MUDr. Gabriela Bariliková,
MUDr. Daniela Nadzonová 055/6152506, 055/6152512
MUDr. Anyko Tolvajová 055/6152506
MUDr. Ján Varga 055/6152506
MUDr. Marek Marinčák 055/6152512

Ambulancie kliniky

Lekári Tel.:

MUDr. Mária Wagnerová, Doc 055/6152500
MUDr. Alexander Berč, Doc 055/6152520
MUDr. Andrea Cipková 055/6152516
MUDr. Mária Višňovská 055/6152515
MUDr. Hana Garanová 055/6152496
MUDr. Iveta Priatelová 055/6152518
MUDr. Marián Frívaldský 055/6152517
MUDr. Karol Jutka 055/6152521

 

 

PRIPRAVUJEME
Lymfómové fórum 2019
15. – 16. marec 2019,
Bratislava
viac info...

Poukázanie 2% z daní

Podporte nás aj tento rok
2% resp. 3% z daní
viac info...