Stratégia liečby

Odporučenie Lymfómovej skupiny Slovenska (LYSK)
k liečbe lymfómov počas epidémie COVID-19.

 

1.      Postupujte podľa aktuálne platného Usmernenia  Hlavného odborníka pre hematológiu a Hlavného odborníka pre transplantáciu krvotvorných buniek  k  manažmentu a liečbe hematologických a onko-hematologických pacientov v súčasnej situácii pandémie COVID19.

 

2.      Nad rámec tohto odporučenia LYSK odporúča:

a.       zvážiť odloženie udržiavacej liečby rituximabom aj na základe rizikových faktorov infekcie (výskyt infekcií pred a počas liečby nádoru, závažná (alebo závažná a stredne závažná) hypoimunoglobulinémia, počet neutrofilov). 

b.      Podľa individuálneho rizika infekcií (ako vyššie) zvážiť neprerušovanie liečby ibrutinibom, venetoclaxom u pacientov s relabovanou a rezistentnou CLL, pre vysoké riziko progresie ochorenia.

c.       Odporúčame zvážiť individuálne testovanie pacientov na SARS-CoV-2 nad rámec uvedených usmernení v prípade:

 

–          pacientov pred podstúpením autológnej i alogénnej transplantácie krvotvorných buniek

–          darcov pre pacientov podstupujúcich alogénnu transplantáciu

–          pacientov s novodiagnostikovanými akútnymi onkohematologickými diagnózami vyžadujúcich neodkladnú liečbu

 
 

Stratégia liečby Hodgkinovho lymfómu 2020

Princípy klasifikácie, diagnostiky a liečby malígnych lymfómov
Tretie, doplnené a prepracované vydanie, marec 2018:

Stratégie liečby malígnych lymfómov 2018

Princípy klasifikácie, diagnostiky a liečby malígnych lymfómov
Druhé, doplnené a prepracované vydanie, marec 2011:

Stratégie liečby malígnych lymfómov 2011

Stanoviská LySK
Stanovisko LySK k protónovej terapii
Stanovisko LySK k podávaniu vysokých dávok vitamínu C v onkológii
 
 
Sledujte novinky:


 

PRIPRAVUJEME
Lymfómové fórum 2022
25. – 26. marec 2022
Park Inn by Radisson Danube, Bratislava
viac info...

Poukázanie 2% z daní

Podporte nás aj tento rok
2% resp. 3% z daní
viac info...