Pacienti

Informačné brožúry pre pacientov

Na tejto stránke nájdete základné informácie o lymfoproliferatívnych ochoreniach, akými sú Hodgkinove lymfómy, Non-Hodgkinove lymfómy a Chronická lymfocytová leukémia. Nájdete tu aj informácie o liečbe a jej najčastejších nežiaducich účinkoch. Informačné brožúrky sú určené hlavne pre pacientov a ich najbližších príbuzných.

PDF na stiahnutie:

 

Informácie pre pacientov nájdete aj na stránke www.lymfom.sk.

Sledujte novinky: