Lymfómová skupina slovenska

Výskum. Diagnostika. Liečba

Profesionálne interdisciplinárne združenie odborníkov.

KTO SME?

Lymfómová skupina Slovenska – LySk

je profesionálnym interdisciplinárnym združením odborníkov, ktorí sa zaoberajú výskumom, diagnostikou a liečbou malígnych lymfómov.

Poukázanie 2% z daní

Podporiť nás môžete poukázaním peňažných príspevkov na číslo účtu:

IBAN SK2409000000000352732117

Na stiahnutie:

Tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane
Tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov

Činnosti LySk

Klinické štúdie

Aktuálne informácie o klinických skúšaniach na Slovensku nájdete na stránke Národného onkologického inštitútu: https://www.noisk.sk/pacient/klinicke-skusania

Granty

Lymfómová skupina Slovenska umožňuje mladým lekárom,za podmienok uvedených nižšie, získať cestovný grant až do výšky 500 euro za aplikáciu.

viac info

Edukačné prednášky

Na pracovných zasadaniach LySK sú pravidelne prezentované edukačné prednášky. Tie sú zamerané na liečbu a jej toxicitu, diagnostiku a kazuistiky z jednotlivých pracovísk týkajúce sa lymfoproliferatívnych ochorení.

viac info

Povolenia pre liečivá

V tejto sekcii nájdete aktuálne skupinové povolenia pre liečivá, vystavané Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, využívajúce sa na liečbu onkologických ochorení.

viac info

LySk umožňuje získať

Cestovné granty pre mladých lekárov!

Poukázanie 2% z daní

Podporte nás aj tento rok
2% resp. 3% z daní

Pridajte sa k nám

Staňte sa členom Lymfómovej skupiny Slovenska!

O nás

Lymfómová skupina Slovenska (LySk) je profesionálnym interdisciplinárnym združením odborníkov, ktorí sa zaoberajú výskumom, diagnostikou a liečbou malígnych lymfómov. Začala sa formovať v roku 2003 v Košiciach, v roku 2006 bola zaregistrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako občianske združenie Lymfómová skupina Slovenskej republiky. Prijatím nových stanov v roku 2009 sa zmenil názov združenia na Lymfómová skupina Slovenska.

Lymfómová skupina Slovenska – stanovy

Členovia Lymfómovej skupiny Slovenska sú riadnymi zamestnancami v rôznych zdravotníckych zariadeniach. V prípade potreby sa môžete obrátiť na kontaktné osoby uvedené pri každom z pracovísk.

Zoznam pracovísk

Členovia Lymfómovej skupiny Slovenska sú riadnymi zamestnancami v rôznych zdravotníckych zariadeniach. V prípade potreby sa môžete obrátiť na kontaktné osoby uvedené pri každom z pracovísk.

Zoznamm členov

Občianske združenie Lymfómová skupina Slovenska s potešením prijme nových členov, ktorí majú záujem spolupracovať na napĺňaní cieľov združenia. V prípade Vášho záujmu, prosím, pošlite vyplnenú a podpísanú prihlášku na email info.lysk@gmail.com

Vzor prihlášky

Cieľom tohto združenia je v rámci SR:

– zabezpečiť evidenciu pacientov s malígnym lymfómom,
– zjednotiť diagnostické kritériá týchto ochorení,
– zjednotiť terapeutické postupy pri ich liečbe,
– zavádzať nové poznatky z oblasti diagnostiky a liečby malígnych lymfómov do klinickej praxe,
– spoluorganizovať klinické štúdie,
– spolupracovať s podobne zameranými odbornými spoločnosťami a združeniami v zahraničí,
– podieľať sa na pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v tejto problematike.

Korešpondenčná adresa

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.

Lymfómová skupina Slovenska
Klenová 1
833 10 Bratislava
Slovenská republika

info.lysk@gmail.com

Lymfómová skupina

LySk

Členovia

členov

rokov skúseností v odobore

Pracovísk

ročníkov Lymfomové fórum

Buďme v kontakte

Adresa: Klenová 1
833 10 Bratislava
Slovensko

 

Email: info.lysk@gmail.com