Lymfómová skupina

Zoznam členov Lymfómovej skupiny Slovenska

PREDSEDA

MUDr. Luboš Drgoňa,
Klinika onkohematológie, Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava
Tel. číslo: 02 59 378 272,-536

RIADNI ČLENOVIA

MUDr. Tomáš Balhárek, Ústav patologickej anatómieJesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine, Kollárova 2, 03659 Martin,
Tel. číslo:
043 4203870

MUDr. Veronika Ballová, Oddelenie klinickej hematológie a transfúziológie, Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava
Tel. číslo: 02 59378139,-536

MUDr. Eva Bubanská, PhD., Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Nám. L. Svobou 4, 974 09 Banská Bystrica,
Tel. číslo: 048 472 65 09,- 02

MUDr. Lucia Copáková, Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava
Tel. Číslo: 02 59 378 581

MUDr. Andrej Halčín, Oddelenie klinickej hematológie a transfúziológie, Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava
Tel. číslo: 02 59 378 272,-273

Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc., Katedra hematológie a transfúziológie lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Klinika hematológie a transfuziológie Univerzitnej nemocnice Bratislava, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Tel. Číslo: 02 6867 3243

MUDr. Ján Hudeček, CSc., Klinika hematológie a transfúziológie Univerzitnej nemocnice Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin,
Tel. číslo: 043 4203 482

MUDr. Jana Jurkovičová, Klinika hematológie a onkohematológie
Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ, Trieda SNP 1, 04011Košice
Tel. číslo: 055 640 4423

MUDr. Adriana Kafková PhD., Hematologická a interná ambulancia, Hemko s.r.o., Rastislavova 45, 04001 Košice
Tel. číslo: 055 62 215 26 kl. 115

MUDr. Eva Králiková, Hematologické odd. FNsP F. D. Roosevelta, nám. L. Svobodu 1, 975 17  Banská Bystrica
tel. Číslo: 048 441 2750

MUDr. Mária Králiková, Klinika onkohematológie, Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava
Tel. číslo: 02 59 378 272,-273

MUDr. Miriam Ladická, Klinika onkohematológie, Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava
Tel. číslo: 02 59 378 136,-272

RNDr. Michaela Leitnerová, Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava
Tel. číslo: 02 59 378 635

MUDr. Juraj Marcinek, Ústav patologickej anatómieJesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine, Kollárova 2, 03659 Martin,
Tel. číslo: 043 4133790

MUDr. Eva Mikušková PhDr., Klinika onkohematológie, Národný onkologický ústav, Klenová 1 , 833 10 Bratislava
Tel. číslo: 02 59 378 490,-105

MUDr. Miloš Nosáľ, PhD., Nemocnica Staré Mesto, Univerzitná nemocnica Bratislava, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
Tel. číslo: 02 57290425

MUDr. Stanislav Pálašthy, Hematologické oddelenie, FNsP J.A. Reimana, J. Hollého 14,
081 81 Prešov,
Tel. číslo: 051 7011791

MUDr. Martin Petrilák, Klinika RAT a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav a.s, , Rastislavova 43, 041 91 Košice
Tel. číslo: 055 6135402,- 429

Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., prednosta Ústavu patologickej anatómie JLF UK a UNM Martin a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby, Kollárova 2, 03601 Martin, tel. číslo 043 4133002 a odborný garant a konateľ, Martinské bioptické centrum, spol. s r.o. a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby, Prieložtek 1, 03601 Martin,
tel. číslo 043 4223585

MUDr. Milena Surová, Klinika hematológie a onkohematológie Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ, Trieda SNP 1, 04011 Košice
Tel. číslo: 055 640 4423

MUDr. Peter Szépe, CSc, Ústav patologickej anatómieJesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine, Kollárova 2, 03659 Martin,
Tel. číslo: 043 4203477

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10, 812 50 Bratislava Tel. číslo: 02 59249 272

MUDr. Vanda Ušáková, Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Tel. číslo: 02 59249 476

MUDr. Andrej Vranovský, PhDr., Klinika onkohematológie, Národný onkologický ústav, Klenová 1 , 833 10 Bratislava
Tel. číslo: 02 59 378 139,-272

MUDr. Alexander Wild, Hematologické odd. FNsP  F. D. Roosevelta, nám. L. Svobodu 1, 975 17  Banská Bystrica,
Tel. číslo: 048 441 2180

 

PRIDRUŽENÍ ČLENOVIA

Doc. MUDr. Igor Andrašina, Csc., Klinika RAT a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav a.s, Rastislavova 43, 041 91 Košice
Tel. číslo: 055 6135490

MUDr. Bálintová, Hematologické odd. FNsP  F. D. Roosevelta, nám. L. Svobodu 1, 975 17  Banská Bystrica,
Tel. číslo: 048 441 2180

MUDr. Erika Čellárová, Hematologické odd. FNsP  F. D. Roosevelta, nám. L. Svobodu 1, 975 17  Banská Bystrica,
Tel. číslo: 048 441 2180

MUDr. Tomáš Gumán, Klinika hematológie a onkohematológie Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ, Trieda SNP 1, 04011Košice
Tel. číslo: 055 640 4423

MUDr. Zuzana Hatalová, Onkologické oddelenie, Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Tel. číslo: 0326566896

MUDr. Juliana Holasová, Hematologické odd. FNsP  F. D. Roosevelta, nám. L. Svobodu 1, 975 17  Banská Bystrica,
Tel. číslo: 048 441 2180

MUDr. Pavol Hollý, Klinika hematológie a transfúziológie Univerzitnej nemocnice Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin,
Tel. číslo: 043 4203 482

MUDr. Anton Karabinoš, PhD.,  SEMBID,s.r.o., Laboratórium lekárskej genetiky, Hviezdoslavova 22, 0801 Prešov
Tel. číslo: 0905 402683

MUDr. Barbora Kašperová, Klinika onkohematológie, Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava
Tel. číslo: 02 59 378 272,- 273

MUDr Ľudmila Krištof, Klinika onkohematológie, Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava
Tel. číslo: 02 59 378 272,- 273

MUDr. Daniela Kubincová, Hematologické odd. FNsP  F. D. Roosevelta, nám. L. Svobodu 1, 975 17  Banská Bystrica,
Tel. číslo: 048 441 2180

MUDr. Lenka Lisá, Klinika hematológie a transfúziológie Univerzitnej nemocnice Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin,
Tel. číslo: 043 4203 482

MUDr. Jozef Mičák, Ústav patologickej anatómieJesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine, Kollárova 2, 03659 Martin,
Tel. číslo: 043 4133790

Doc. MUDr. Martin Mistrík, Klinika hematológie a transfuziológie Univerzitnej nemocnice Bratislava, Lekárskej fakulty UK a Slovenskej zdravotníckej univerzity, Antolská 11, 851 07 BA
Tel. číslo: 02 6353 2166

RNDr. Soňa Ölvecká, Hematologické oddelenie- Laboratórna časť, FNsP F.D.Roosevelta, nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Tel. číslo: 048 441 3501

MUDr. Daniela Pavlíková, Klinika hematológie a transfuziológie Univerzitnej nemocnice Bratislava, Lekárskej fakulty UK a Slovenskej zdravotníckej univerzity, Antolská 11, 851 07 BA
Tel. číslo: 02 6353 2166

Mgr. Gabriela Pavlíková PhD., Medirex as, Galvaniho 17/c, 820 16 Bratislava

MUDr. Renáta Pizurová, Klinika hematológie a transfúziológie Univerzitnej nemocnice Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin,
Tel. číslo: 043 4203 482

MUDr. Martin Rázus, Klinika onkohematológie, Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava
Tel. číslo: 02 59 378 272, -273

MUDr. Michaela Sojáková, Oddelenie klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava
Tel. číslo: 02 59 378 703, -720

MUDr. Juraj Sokol, Klinika hematológie a transfúziológie Univerzitnej nemocnice Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin,
Tel. číslo: 043 4203 482 

MUDr. Viera Štulajterová, Hematologické odd. FNsP  F. D. Roosevelta, nám. L. Svobodu 1, 975 17  Banská Bystrica,
Tel. číslo: 048 441 2180

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJŠ, Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Klinika Hematoonkologie FNO Ostrava
Tel. číslo: 0
55 6429 055

MUDr. Ľubica Váleková, Klinika hematológie a transfúziológie Univerzitnej nemocnice Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin,
Tel. číslo: 043 4203 891, -196

MUDr. Anna Vallová, Hematologické odd. FNsP  F. D. Roosevelta, nám. L. Svobodu 1, 975 17  Banská Bystrica,
Tel. číslo: 048 441 2180

 

 

PRIPRAVUJEME
Lymfómové fórum 2019
15. – 16. marec 2019,
Bratislava
viac info...

Poukázanie 2% z daní

Podporte nás aj tento rok
2% resp. 3% z daní
viac info...