Lymfómová skupina

Zoznam členov Lymfómovej skupiny Slovenska

doc. MUDr.
Andrašina Igor
CSc.
Pridružený Východoslovenský onkologický ústav a.s.
Oddelenie klinickej onkológie
Rastislavova 43
041 91 Košice
MUDr.
Balhárek Tomáš
Riadny Jesseniova lekárska fakulta UK
Ústav patologickej anatómie
Malá Hora 4A
036 01 Martin
MUDr.
Bálintová Elena
Pridružený FNsP F.D.Roosevelta
Hematologické oddelenie
nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
MUDr.
Ballová Veronika
Pridružený
MUDr.
Bizíková Ivona
Pridružený Národný onkologický ústav
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ
Oddelenie onkohematológie I
Klenová 1, 833 10 Bratislava
MUDr.
Bubanská Eva
PhD.
Riadny DFNsP Banská Bystrica
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU
nám. L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica
MUDr.
Cingelová Silvia
Pridružený Národný onkologický ústav
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ
Oddelenie onkohematológie I
Klenová 1, 833 10 Bratislava
MUDr.
Cipková Andrea
Pridružený Východoslovenský onkologický ústav a.s.
Oddelenie klinickej onkológie
Rastislavova 43
041 91 Košice
MUDr.
Copáková Lucia
Riadny
MUDr.
Čellárová Erika
Pridružený FNsP F.D.Roosevelta
Hematologické oddelenie
nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
doc. MUDr.
Drgoňa Ľuboš
CSc.
Riadny Národný onkologický ústav
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ
Oddelenie onkohematológie I
Klenová 1, 833 10 Bratislava
MUDr.
Farkaš Firas
Pridružený UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Klinika hematológie a transfuziológie
Antolská 11, 851 07 Bratislava
MUDr.
Fekete Ladislav
Pridružený Národný onkologický ústav
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ
Oddelenie onkohematológie I
Klenová 1, 833 10 Bratislava
MUDr.
Fliegová Stanislava
Pridružený UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Klinika hematológie a transfuziológie
Antolská 11, 851 07 Bratislava
MUDr.
Franeková Mária
Pridružený Národný onkologický ústav
Klenová 1, 833 10 Bratislava
MUDr.
Guman Tomáš
Pridružený UNLP Košice
Klinika hematológie a onkohematológie
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
MUDr.
Hatalová Zuzana
Pridružený FN Trenčín
MUDr.
Hlebašková Monika
Pridružený UNLP Košice
Klinika hematológie a onkohematológie
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
MUDr.
Holasová Juliana
Pridružený FNsP F.D.Roosevelta
Hematologické oddelenie
nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
MUDr.
Hollý Pavol
Pridružený UN Martin
Klinika hematológie a transfuziológie
Kollárova 2, 036 59 Martin
MUDr.
Homolová Ľudmila
Pridružený Národný onkologický ústav
Klenová 1, 833 10 Bratislava
prof. MUDr.
Hrubiško Mikuláš
CSc.
Riadny UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Klinika hematológie a transfuziológie
Antolská 11, 851 07 Bratislava
MUDr.
Hudeček  Ján
CSc.
Riadny UN Martin
Klinika hematológie a transfuziológie
Kollárova 2, 036 59 Martin
MUDr.
Ihnatková Ľudmila
Pridružený UNLP Košice, Tr. SNP 1, 040 11 Košice
Klinika hematológie a onkohematológie
RNDr.
Ilavská Soňa
Pridružený Medirex a.s.
MUDr.
Jurkovičová Jana
Riadny UNLP Košice
Klinika hematológie a onkohematológie
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
MUDr.
Kafková Adriana
PhD.
Riadny Hemko s.r.o. – hematologická a onkohematologická ambulancia
NZZ Juh
Rastislavova 45, 040 01 Košice
MUDr.
Kašperová Barbora
Pridružený Národný onkologický ústav
Klenová 1, 833 10 Bratislava
MUDr.
Kolenčíková Petra
Pridružený Jesseniova lekárska fakulta UK
Ústav patologickej anatómie
Malá Hora 4A
036 01 Martin
MUDr.
Králiková Eva
Riadny FNsP F.D.Roosevelta
Hematologické oddelenie
nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
MUDr.
Kubincová Daniela
Pridružený FNsP F.D.Roosevelta
Hematologické oddelenie
nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
MUDr.
Ladická Miriam
Riadny NOÚ, Klenová 1, 833 10 Bratislava
Oddelenie onkohematológie I, Klinika onkohematológie LF UK a NOÚNOÚ, Klenová 1, 833 10 Bratislava
RNDr.
Leitnerová Michaela
Riadny NOÚ, Klenová 1, 833 10 Bratislava
OOG NOÚ – odd. lekarskej genetikyNOÚ, Klenová 1, 833 10 Bratislava
MUDr.
Lisá Lenka
Pridružený UN Martin
Klinika hematológie a transfuziológie
Kollárova 2, 036 59 Martin
MUDr.
Lišková Štefánia
Pridružený Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava
OKO ANárodný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava
MUDr.
Lukačková Renáta
Pridružený Medirex a.s.
Oddelenie genetiky
Galvaniho 17/c
820 16 Bratislava
MUDr.
Lukáš Jozef
Pridružený UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Klinika hematológie a transfuziológie
Antolská 11, 851 07 Bratislava
MUDr.
Marcinek Juraj
PhD.
Pridružený Jesseniova lekárska fakulta UK
Ústav patologickej anatómie
Malá Hora 4A, 036 01 Martin
MUDr.
Mičák Jozef
Pridružený Jesseniova lekárska fakulta UK
Ústav patologickej anatómie
Malá Hora 4A, 036 01 Martin
MUDr.
Mikudová Vanda
Pridružený Národný onkologický ústav, Klenová 1,833 10 Bratislava
MUDr.
Mikušková Eva
PhDr.
Riadny Národný onkologický ústav
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ
Oddelenie onkohematológie I
Klenová 1, 833 10 Bratislava
doc. MUDr.
Mistrík Martin
Pridružený UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Klinika hematológie a transfuziológie
Antolská 11, 851 07 Bratislava
MUDr.
Palášthy Stanislav
Pridružený FNsP J.A. Reimana
Hematologické oddelenie
J. Hollého 14
081 81 Prešov
MUDr.
Pavlíková Daniela
Pridružený UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Klinika hematológie a transfuziológie
Antolská 11, 851 07 Bratislava
MUDr.
Petriľák Martin
Riadny Východoslovenský onkologický ústav a.s.
Oddelenie klinickej onkológie
Rastislavova 43
041 91 Košice
MUDr.
Pizurová Renáta
Pridružený UN Martin
Klinika hematológie a transfuziológie
Kollárova 2, 036 59 Martin
MUDr.
Plameňová Ivana
PhD., MBA
Pridružený UN Martin
Klinika hematológie a transfuziológie
Kollárova 2, 036 59 Martin
prof. MUDr.
Plank Lukáš
CSc.
Riadny Jesseniova lekárska fakulta UK
Ústav patologickej anatómie
Malá Hora 4A, 036 01 Martin
MUDr.
Pučaťová Erika
Pridružený FNsP F.D.Roosevelta
Hematologické oddelenie
nám. L. Svobodu 1,
975 17  Banská Bystrica
MUDr.
Rauschová Alžbeta
Pridružený FNsP F.D.Roosevelta
Hematologické oddelenie
nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
MUDr.
Rázus Martin
Pridružený NOÚ, Klenová 1, 833 10 Bratislava
MUDr.
Sojáková Michaela
Pridružený NOÚ, Klenová 1, 833 10 Bratislava
MUDr.
Sokol Juraj
Pridružený UN Martin
Klinika hematológie a transfuziológie
Kollárova 2, 036 59 Martin
MUDr.
Surová Milena
Riadny UNLP Košice
Klinika hematológie a onkohematológie
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
MUDr.
Sýkora Ján
Pridružený UNLP Košice
Klinika hematológie a onkohematológie
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
MUDr.
Szépe Peter
CSc.
Riadny Jesseniova lekárska fakulta UK
Ústav patologickej anatómie
Malá Hora 4A, 036 01 Martin
MUDr.
Šajgalíková Hilda
Pridružený Fakultná nemocnica Nitra
Špitálska 6, 950 01 Nitra
Hematologická ambulancia
MUDr.
Širáková Anna
Pridružený FNsP F.D.Roosevelta
Hematologické oddelenie
nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
MUDr.
Špánik Stanislav
CSc.
Riadny Onkologický ústav sv. Alžbety
Heydukova 10,
812 50 Bratislava
MUDr.
Štulajterová Viera
Pridružený FNsP F.D.Roosevelta
Hematologické oddelenie
nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
prof. MUDr.
Tóthová Elena
CSc.
Pridružený UNLP Košice
Klinika hematológie a onkohematológie
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
MUDr.
Ušáková Vanda
Riadny Onkologický ústav sv. Alžbety
Heydukova 10,
812 50 Bratislava
MUDr.
Váleková Ľubica
Pridružený UN Martin
Klinika hematológie a transfuziológie
Kollárova 2, 036 59 Martin
MUDr.
Vallová Anna
Pridružený FNsP F.D.Roosevelta
Hematologické oddelenie
nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
MUDr.
Vranovský Andrej
PhDr.
Riadny Národný onkologický ústav
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ
Oddelenie onkohematológie I
Klenová 1, 833 10 Bratislava
MUDr.
Wild Alexander
Riadny FNsP F.D.Roosevelta
Hematologické oddelenie
nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
Mgr.
Žákovičová Alena
Pridružený Medirex as,
Oddelenie genetiky
Galvaniho 17/c
820 16 Bratislava